Blombud och blomsterbud i hela Sverige - Leverans samma dag - Ingen bukett blir den andra lik

Florizta värnar om allas personliga integritet och att man ska känna sig trygg att lämna personuppgifter/företagsuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför alla uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Made by M AB ansvarar för att alla uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning Om du lämnar uppgifter till butiker anslutna till plattformen ansvarar de för dina uppgifter.

Varför använder vi uppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
 • Möjliggöra kundservice
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Vilka uppgifter behandlar vi?

För dig som kund samlar vi in och behandlar följande personuppgifter,

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av oss utan sparas av vår samarbetspartnerför betallösnignar.
 • Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos oss utan sparas av våra samarbetspartners för betallösnignar.
 • IP-adress och information om din användning av plattformen.
 • Mottagarens uppgifter:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Vi sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din order levererats. Mottagarens personuppgifter anonymiseras 6 månader efter det att ordern levererats.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Därför hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Florizta kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom butiker anslutna till plattformen och andra samarbetspartners. Vid utförandet av leverans överförs dina och mottagarens uppgifter till utförande butik. Detta för att butiken ska kunna kontakta mottagaren och dig vid behov samt genomföra leveransen.

Vid utlandsbeställningar kan dina och mottagarens personuppgifter komma att lämnas till utförande butik i tredje land, dvs. till land utanför EU/EES.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Interflora. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

Rättelse av dina personuppgifter

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Interflora kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Ändring av integritetspolicy

Made by M AB förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du via plattformen eller via e-post.

Tveka aldrig över att kontakta oss vid frågor eller funderingar.